Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH - SỬA CHỮA CÁC SẢN PHẨM THUỘC BỘ PHẬN GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG

Công Ty Sony Electronics Việt Nam.

Áp dụng cho tất cả sản phẩm thuộc Bộ phận Giải pháp Chuyên dụng mang nhãn hiệu Sony.

A. Sửa chữa bảo hành:

- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày nhập hàng hoặc ngày mua hàng (ngày ghi trên hóa đơn mua hàng) nhưng ngày mua không được quá 03 tháng kể từ ngày nhập hàng.

- Điều kiện để được sửa chữa bảo hành (miễn phí hoàn toàn hoặc một phần chi phí):

a) Sản phẩm được cung cấp trực tiếp hay gián tiếp qua các đại lý , từ Sony Chuyên dụng Châu Á Thái Bình Dương - Sony Hồng Kông hay

b) Để được hưởng chế độ bảo hành, khách hàng có trách nhiệm cung cấp các giấy từ cần thiết theo yêu cầu của Trung tâm bảo hành (hóa đơn, phiếu bảo hành,...) để xác minh nguồn gốc và thời hạn bảo hành.

c) Trong thời hạn bảo hành, các sản phẩm được bảo hành khi hư hỏng là do chất lượng của linh kiện hay do lỗi của nhà sản xuất sản phẩm.

-Chế độ bảo hành

a) Sản phẩm:

1. Sản phẩm máy chiếu thông thường (Projector): Thời hạn bảo hành là 02 năm, ngoại trừ đèn chiếu (lamp) có thời hạn có bảo hành là 90 ngày,

khối lăng kính (prism block) và ống kính (lens) có thời hạn có bảo hành là 01 năm.

2. Sản phẩm máy chiếu Lazer (Lazer Projector): Thời hạn bảo hành 05 năm hoặc 10.000 giờ tùy theo điiều kiện nào đến trước với chi tiết như sau:

a/ 03 năm đầu tiên hoặc 10.000 giờ tùy theo điều kiện nào đến trước: bảo hành gồm linh kiện thay thế và tiền công

b/ 02 năm còn lại hoặc 10.000 giờ tùy theo điều kiện nào đến trước: chỉ miễn phí tiền công và bảo hành bộ phận Lazer Module, các bộ phận linh kiện thay thế khác thuộc dạng tính phí.

3. Sản phẩm camera an ninh....

 

Trung tâm bảo hành
Phiếu bảo hành

Mẫu giấy bảo hành chính hãng chuyên dụng Sony

Phiếu bảo hành