slide đối tác
SONYZ90
Album Ảnh
Hình ảnh hội thảo HXR-NX100 TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Chuỗi sự kiện hội thảo và giới thiệu

máy quay Sony HXR-NX100

Hình ảnh triển lãm và hội thảo máy quay chuyên dụng tại TP Hồ Chí Minh 2015

Một vài hình ảnh về hội thảo và triển lãm diễn ra ngày 22/07/2015

với sự có mặt của công ty Phú Sinh Kim

Hình ảnh hội thảo HXR-NX100 TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Một vài hình ảnh về hội thảo và triển lãm diễn ra ngày 22/07/2015

với sự có mặt của công ty Phú Sinh Kim

Hình ảnh triển lãm và hội thảo máy quay chuyên dụng tại TP Hồ Chí Minh 2015

Chuỗi sự kiện hội thảo và giới thiệu

máy quay Sony HXR-NX100

Videos